استفاده از کالباس خشک کیلویی در تهیه ی ترشی

کالباس خشک کیلویی یکی از قدیمی ترین غذاهای فرآوری شده شناخته شده برای بشر است. صدها نوع سوسیس و کالباس در سراسر جهان تولید می شود.

ارتباط اجتماعی و اقتصادی برجسته ای دارند. هر گونه محلی در هر نوع کالباس منعکس کننده در دسترس بودن مواد خام، تولید اجدادی است.

در طول نسل ها منتقل شده است. برخی از انواع کالباس هنوز از نظر ویژگی های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی ناشناخته هستند.

یا فرآیندهای تولید آنها به اندازه کافی استاندارد نشده است. در موارد دیگر، نگرانی های ایمنی یا کیفیتی وجود دارد.

باید برطرف شود تا بتوان از این کالباس ها نهایت استفاده را برد. بهبود کیفیت حسی و/یا انطباق ویژگی‌های حسی و تغذیه‌ای آن‌ها با تغییرات همه بدون به خطر انداختن ویژگی‌های متفاوت هر گونه کالباس در همه موارد یک چالش دائمی است.

به همه این دلایل مطالعات و تحقیقات بیشتر ابزار ضروری برای بهبود و ادامه لذت بردن از این غذاهای ممتاز هستند.

هدف این جلد گردآوری آخرین دستاوردها و ابزار مفیدی برای محققان و متخصصان این حوزه علمی است.

پس از ثبت نام، برای رفتن به فرم ارسال، اینجا را کلیک کنید. تا مهلت مقرر می توان دستنوشته ها را ارسال کرد.

تمام موارد ارسالی که از قبل بررسی می شوند، توسط همتایان بررسی می شوند. مقالات پذیرفته شده به صورت مستمر در مجله چاپ می شوند.

با هم در وب سایت شماره ویژه فهرست می شوند. مقالات پژوهشی، مقالات مروری و همچنین ارتباطات کوتاه دعوت می شود.

برای مقالات برنامه ریزی شده، عنوان و چکیده کوتاه را می توان برای اعلام در این وب سایت به دفتر تحریریه ارسال کرد.

دو کشت استارتر عملکرد خوبی از خود نشان دادند و برای افزایش کیفیت و ایمنی این نوع کالباس مناسب به نظر می رسند.

خطرات شیمیایی موضوع توجه ویژه در تحقیقات در حال انجام است. سیگار کشیدن فرآیندی است که معمولاً برای انواع خاصی از کالباس اعمال می شود.