کله گاوی نیسان به عنوان هدیه در مراسم عروسی به داماد اهدا شد

کله گاوی نیسان به درستی یکی از مهمترین عناصر گیربکس خودرو نامیده می شود. این اوست که می تواند چرخش چرخ ها را با سرعت های مختلف زاویه ای فراهم کند. انرژی چرخش، همانطور که ممکن است حدس بزنید.

از موتور گرفته می شود. قبلاً در بخش “نکات مفید” قبلاً مطالبی را در مورد گیربکس محور عقب منتشر کرده است. بنابراین در این مطلب فقط به صورت گذرا به دیفرانسیل اشاره شد، اما گفته شد که این دستگاه بسیار پیچیده است.

در مقاله ای جداگانه نیاز به تحلیل جامع دارد. خوب، شما در حال خواندن این مقاله هستید. پیشنهاد می کنیم با دستگاه دیفرانسیل، اصل عملکرد آن و همچنین نقص های اصلی آشنا شوید. دیفرانسیل تشخیص دیفرانسیل خودرو برای توزیع گشتاور در بین چرخ های جلو یا محور عقب. مورد دوم به نوع درایو بستگی دارد.

این چرخش چرخ ها را بدون لغزش تضمین می کند. این نکته بسیار مهمی است ، اگرچه بعداً به آن خواهیم پرداخت. ممکن است به نظر برسد که یک گیربکس معمولی این کار را به خوبی انجام می دهد.

در واقع، معلوم می شود که گیربکس در مواردی که هر یک از چرخ های محرک تحت بار نابرابر قرار می گیرند، کاملاً بی اثر است. به عنوان مثال، یک چرخ با مانع برخورد می کند، در حالی که چرخ دیگر روی یک سطح صاف حرکت می کند.

از این نتیجه می شود که انتقال به یک واحد ویژه نیاز دارد که گشتاور را بر اساس شرایط جاده توزیع می کند. آنها دیفرانسیل هستند. همانطور که در مورد گیربکس ها، دیفرانسیل ها را می توان در مکان های مختلف قرار داد.

بسته به درایو وسیله نقلیه، ترتیبات دیفرانسیل زیر متمایز می شوند. دیفرانسیل در محفظه جعبه دنده نصب شده است. دیفرانسیل عقب مکانیزم بخشی از محور محرک است. اغلب این عنصر به سادگی جعبه دنده نامیده می شود.